Sektöründe lider firmalar arasında yer almayı kendisine temel hedef belirleyen Firmamız “Önce Kalite ve Güven” prensibini kendine ilke edinmiştir.

Bu hedefe ulaşmak için;
Bağlı bulunduğumuz kalite belgelerine ve standartlara uygun olarak üretimlerimiz gerçekleştirilecektir.
Müşterilerimizin ve personelimizin istekleri mutlaka dikkate alınacaktır.

Rekabet gücümüzü arttırabilmemiz için maliyetlerin asgari seviyeye düşürülebilmesi gerekliliğinin tüm personelce benimsenmesini sağlanacak ve uygulama kalitesi maksimumda tutulacaktır.

Tüm personelin kendi aralarındaki sosyal ilişkilerin kalitesini arttırarak birbirlerine karşı olan sevgi, saygı, sorumluluk bilincini pekiştirmek kalite hedeflerimiz arasındadır. Biliyoruz ki personel arasındaki sosyal ilişkiler ne kadar sağlıklı olursa sağlıklı bir düşünce yapısının sonucu olan daha kaliteli ürünler elde edilecektir.

Elde etmiş olduğumuz kaliteli ürünlerin tüm müşterilerimize en ekonomik şekilde ve istenilen sürede ulaşması sağlanacaktır.

Müşteri memnuniyetinin sağlanıp sağlanmadığı çalışmalarla takip edilecek, varsa mutlaka giderilmesi yoluna gidilecektir.

İla Dekorasyon
+90 532 795 65 84
+90 532 302 28 75
+90 531 286 27 33
+90 530 520 73 83