. Hammadde girişi, üretim ve sevkıyat sonuna kadar çevre kirliliğini kontrol altında tutmayı,
. Çevreyle ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemeler ve yasal yükümlülüklerimize uymayı,
. Hammaddeyi en verimli şekilde kullanmayı,
. Atık miktarını minimuma indirmek, mümkün olduğu ölçüde geri dönüşümünü sağlamayı,
. Personeli “Çevre Yönetim Sistemi” konusunda eğiterek bilgi düzeyinin yükselmesi, iyi bir seviyeye getirilmesi için gerekli olan eğitim ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
. Çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
. Etkin bir şekilde gürültü, ses ve diğer çevresel oluşumların kendi işletmemiz, yeni projelerimiz ve çalışma alanlarımızda minumuma indirmeyi,
. Oluşabilecek çevre sorunlarını ortaya çıkmadan engellenmesine çalışmayı,
. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi sağlamayı,
. ÇEVRE, GÜVENLİK ve SAĞLIK konularındaki tutumuyla bütünleşmiş bir politika izlemeyi kapsar.

İla Dekorasyon
+90 532 795 65 84
+90 532 302 28 75
+90 531 286 27 33
+90 530 520 73 83